marime text: Mareste fontul Micsoreaza fontul

Regulament Concurs - Procinema te trimite la film: The Expendables 2

Concurs ce se desfasoara pe site-ul www.procinema.ro

Regulament Concurs - Procinema te trimite la film: The Expendables 2

Art. 1 Organizator

PROTV S.A., cu sediul in Bucuresti, Bd. Pache Protopopescu, nr 109, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului nr. J40/24578/1992, avand cod unic de inregistrare 2835636, atribut fiscal R.     


Art. 2 Durata actiunii

Actiunea se deruleaza in intervalul 8 august 2012(ora 15:00) – 2 septembrie 2012 (ora 23:59), in scopul fidelizarii internautilor si cresterii traficului pe site-ul www.procinema.ro.

 ProTV isi rezerva dreptul de a modifica datele de incepere si de terminare, fara drept de compensare, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-ul www.procinema.ro.


Art. 3 Conditiile de participare

Concursul se adresează tuturor vizitatorilor site-ului www.procinema.ro cu domiciliul in Bucuresti.

Nu vor avea drept de participare angajatii MEDIAPRO, PROTV SA si ai partenerilor implicati in organizarea acestei actiuni, precum si rudele de gradul intai ale acestora.

Participarea la campania „Procinema.ro te trimite la film: The Expendables 2” implica acceptarea ca numele, textele si fotografiile prezentate de participantii sa poata fi facute publice in scop publicitar, fara niciun  fel de pretentie de ordin patrimonial.

Art. 4 Protectia datelor personale

Prin participarea la concursul „Procinema.ro te trimite la film: The Expendables 2”, completarea datelor personale in formularul de inscriere si selectarea butonului „Trimite”, orice participant isi exprima acordul ca toate datele cu caracter personal sa fie incluse in baza de date a S.C. PRO TV S.A, persoana juridica inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, sub numarul 17155. Scopul prelucrarii datelor este „reclama, marketing si publicitate”.

S.C. PRO TV S.A prelucreaza datele personale ale participantilor in vederea organizarii acestui concurs, desemnarii castigatorilor si atribuirii de premii, precum si pentru a informa in legatura cu alte produse, servicii, evenimente, etc. (telefon, SMS, e-mail, posta, etc).

Conform dispozitiilor art.20 alin.(1) din Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, S.C. PROTV S.A. are obligatia de a aplica masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala.

Datele cu caracter personal prelucrate in vederea prganizarii acestui concurs, desemnarii castigatorilor si atribuirii de premii sunt destinate utilizarii de catre S.C.PRO TV S.A si vor fi comunicate numai partenerilor contractuali ai operatorului cu care acesta colaboreaza in vederea organizarii concursului si publicului larg prin afisarea listei castigatorilor premiilor acordate in cadrul concursului.

La incheierea operatiunilor de prelucrare a datelor in scopul organizarii acestui concurs, S.C. PRO TV S.A. nu va transfera aceste date unui alt operator.

Comunicarea acestor date partenerilor contractuali se realizeaza numai in scopul informarii lor in privinta derularii concursului si desemnarii castigatorilor. S.C. PRO TV S.A nu raspunde pentru eventuala utilizare neautorizata a datelor cu caracter personal de catre partenerii sai.

Conform Legii 667/2001, participantii au urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie.

Pentru exercitarea acestor drepturi participantii trebuie sa inainteze S.C. PRO TV S.A. o cerere scrisa, datata si semnata, pe care sa o depuna la sediul din Bulevardul Pache Protopopescu nr. 109, sector 2, Bucuresti.
Daca unele date furnizate sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.


Art. 5 Modul de desfasurare a actiunii

Concursul se adreseaza numai userilor cu domiciliul in Bucuresti. Pentru a participa la concurs, userul trebuie sa acceseze pagina de Facebook a site-ului www.procinema.ro unde vor gasi un tab special pentru concurs. Aici trebuie sa raspunda la o intrebare si sa completeze formularul de inscriere. La finalul campaniei, din randul participantilor care au raspuns corect la intrebare se vor desemna 10 castigatori, fiecare urmand sa primeasca cate o invitatie dubla la fim.

Desemnarea castigatorilor se va face in data de 3 septembrie 2012, ora 11:00, dupa fomula n/2 daca „n” este par si  (n-1)/2 daca „n” este impar (unde „n”=numarul de participanti care au raspuns corect la intrebare si au completat formularul de inscriere).

Cei 10 castigatori vor fi anuntati atat pe site-ul www.procinema.ro cat si pe pagina de Facebook a www.procinema.ro. 
In cazul in care participantii desemnati castigatori au furnizat date de contact eronate si nu pot fi contactati, sunt descalificati si se aleg alti castigatori, potrivit mecanismului descris mai sus.

Administratorii site-ului www.procinema.ro isi rezerva dreptul de a  elimina din concurs orice utilizator suspectat ca a incercat sa fraudeze prin orice modalitate concursul.

Art. 6 Premii

Premiile constau in:
-    10 invitatii duble la filmul “The Expendables 2”, la Hollywood Multiplex, Mall Vitan,  valabile de luni pana joi. (nu sunt valabile in weekend-ul in care are loc premiera)

Premiile nu au valoare economica.

Premiile nu vor putea fi schimbate cu contravaloarea lor in bani sau alte produse ori servicii.

Premiile vor fi ridicate de la casa de bilete a cinematografului, pe baza actului de identitate.

Castigatorii se vor putea prezenta la film numai dupa ce primesc si raspund e-mailului de anuntare de la organizator.

Listele cu numele  castigatorilor se vor afla la casa de bilete a cinematografului (userii vor primi pe e-mail locatia), castigatorii avand obligatia sa se prezinte cu buletinul, dupa ce si-au facut in prealabil rezervare prin mijloacele obisnuite (online, prin telefon sau direct la casa de bilete), specificand ca au castigat in cadrul concursului „Procinema.ro te trimite la film: “The Expendables 2”.

Art. 7 Desemnarea si anuntarea castigatorilor

Castigatorii vor fi desemnati in data de 3 septembrie 2012, ora 11:00, dupa fomula n/2 daca „n” este par si  (n-1)/2 daca „n” este impar (unde „n”=numarul de participanti care au raspuns corect la intrebare si au completat formularul de inscriere).

Castigatorii vor fi anuntati pe site-ul www.procinema.ro si pe Pagina de Facebook si vor fi contactati de organizatorul campaniei.

Organizatorul si/sau partenerul sau nu au vreo responsabilitate pentru transportul castigatorului in vederea ridicarii premiului.

Premiul va fi eliberat numai pe baza unui document care atesta identitatea castigatorului.

Castigatorul va primi premiul numai dupa ce, in prealabil, a furnizat organizatorului o copie dupa actul de identitate.

In caz contar, organizatorul isi rezerva dreptul de a anula premiul si a valida un nou castigator, folosind mecanismul principal al concursului mentionat in regulament la Art. 5.

Art. 8 Responsabilitatea

Organizatorul promotiei nu are nicio raspundere si nu va putea fi implicat in litigii legate de corectitudinea datelor personale trimise de catre participanti.

Organizatorul va acorda premiul numai acelor persoane ale caror date sunt trimise la actiunea promotionala, in conformitate cu prevederile prezentului regulament.

Organizatorul nu are obligatia de a purta corespondenta privitoare la solicitarile necastigatoare.

Responsabilitatea cu privire la calitatea produselor si serviciilor oferite drept premiu revine in totalitate partenerului acestei campanii care pune la dispozitia organizatorului, in vederea inmanarii catre castigator, premiul acestei campanii.

Responsabilitatea achitarii taxelor, impozitelor si cheltuielilor ocazionate de acordarea premiului, revine in exclusivitate partenerului acestei campanii.

Art. 9 Publicarea regulamentului

Pentru aducerea la cunostiinta publicului, Regulamentul va fi disponibil gratuit la sediul Organizatorului si pe site-ul www.procinema.ro incepand cu data de 8 august 2012.

Participarea la acest concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului regulament.

Art. 10 Litigii

In cazul unor litigii aparute intre ProTV si participantii la promotie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila.

Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente din raza teritoriala a sediului social al organizatorului.


SC PRO TV SA

prin reprezentant legal

 Modifică setările cookies